Η Χιλιάκριβη και η Λάμια του Αριστείδη Δάγλα

Παρουσίαση του παραμυθιού στο Polis Art Cafe. Διήγηση από τους Βασίλη Κανέλλο και Μαρία Κορινθίου.