Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Γενικά. Το παρακάτω κείμενο έχει ως σκοπό να ενημερώσει εσάς του επισκέπτες της ιστοσελίδας https://www.arisdaglas.gr σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν πλοηγήστε σε αυτή ή όταν συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (GDPR).
 2. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας; Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της Ιστοσελίδας μας είναι ο Αριστείδης Δάγλας, συγγραφέας. Μπορείτε να επικοινωνήστε στα ακόλουθα στοιχεία: e-mail: info@arisdaglas.gr. Τηλέφωνο: 697 9774520
 3. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και με ποιον τρόπο τα συλλέγουμε. Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω cookies (βλ. σχετικά Πολιτική Cookies) ή όταν συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην σελίδα «Επικοινωνία». Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς είναι: α) το όνομά σας, β) η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου σας (e-mail), γ) τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο πεδίο «Θέμα» και δ) τα προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχονται στο πεδίο «Μήνυμα». Τα εν λόγω δεδομένα είναι τα απολύτως αναγκαία προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί μας και  για να σας απαντήσουμε σε τυχόν ερώτημα ή αίτημά σας.
 4. Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας; Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αυτών βασίζεται στη συγκατάθεσή σας την οποία μας παρέχετε υποβάλλοντας τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω της αντίστοιχης φόρμας ή κάνοντας κλικ στο κουμπί «ΝΑΙ, συμφωνώ» στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε με τη διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων, η οποία περιγράφεται κατωτέρω. Η άρση/ανάκληση της συγκατάθεσής σας ισχύει για το μέλλον.
 5. Τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα δικαιώματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε σύμφωνα με τον GDPR κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει αυτός είναι τα εξής:
  • δικαίωμα πρόσβασης
  • δικαίωμα διόρθωσης
  • δικαίωμα διαγραφής
  • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • δικαίωμα φορητότητας
  • δικαίωμα εναντίωσης
  • δικαίωμα άρσης της συγκατάθεσης
 6. Καταγγελία σε Εποπτική αρχή: Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική Εποπτική Αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αφού πρώτα επικοινωνήσετε μαζί μας για την εξεύρεση λύσης, στο οποιοδήποτε πρόβλημά σας. Έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας:
  • μέσω της ίδιας φόρμας επικοινωνίας
  • αποστέλλοντας email με το σχετικό αίτημα στο info@arisdaglas.gr. Σημειώνουμε ότι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε έγγραφο/πιστοποιητικό ταυτοποίησης σας.
 7. Αποδέκτες. Στα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας έχει το δυνατότητα να έχει πρόσβαση η τεχνική εταιρεία που φιλοξενεί την ιστοσελίδα μας και τυχόν συνεργαζόμενες για τον σκοπό της τεχνικής υποστήριξης εταιρείες.
 8. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο είναι απαραίτητος προκειμένου να απαντήσουμε στο ερώτημα/αίτημά σας ή έως το χρονικό σημείο που ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας και έπειτα τα διαγράφουμε. Εάν τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για άσκηση ή υποστήριξη νομικής αξίωσης είναι πιθανόν να διατηρηθούν για περισσότερο χρόνο.
 9. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ασφαλή.
 10. Τροποποιήσεις Πολιτικής. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική και για τον λόγο αυτό σας παρακινούμε να ανατρέχετε συχνά στο σημείο που αυτή είναι αναρτημένη.