Παρουσίαση των βιβλίων Στα Σαράντα Κύματα και Το Μαγικό Ταξίδι των Γεύσεων του Αριστείδη Δάγλα

Βίντεο από την παρουσίαση των βιβλίων του Αριστείδη Δάγλα “Στα Σαράντα Κύματα” και "Το Μαγικό Ταξίδι των Γεύσεων" στο MONK Grapes and Spirits στις 20 Μαΐου 2022.